பிறப்பு 24 DEC 1983
இறப்பு 20 NOV 2021
திரு ஆனந்தகிருஸ்ணன் தணிகைக்குமரன் (தனிஷ்)
வயது 37
திரு ஆனந்தகிருஸ்ணன் தணிகைக்குமரன் 1983 - 2021 ஆவரங்கால், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Ananthakrishnan Thanikaikumaran
1983 - 2021

Losing someone we love is nothing easy, but knowing that we have been able to be a part of the life of that person, we can realize that we are blessed to have been able to share in that life before the soul went to rest in eternal salvation. My condolences. நாம் விரும்பும் ஒருவரை இழப்பது எளிதானது அல்ல, ஆனால் அந்த நபரின் வாழ்க்கையில் நாம் ஒரு பகுதியாக இருக்க முடிந்தது என்பதை அறிந்தால், ஆத்மா நித்தியமாக இளைப்பாறுவதற்கு முன்பு அந்த வாழ்க்கையில் நாம் பங்கேற்க முடிந்த பாக்கியம் என்பதை உணரலாம். இரட்சிப்பு. என்னுடைய அனுதாபங்கள்.

Write Tribute

Tributes