அன்னை மடியில் 15 OCT 1955
ஆண்டவன் அடியில் 13 MAY 2022
திருமதி விமலாதேவி தங்கலிங்கம்
வயது 66
திருமதி விமலாதேவி தங்கலிங்கம் 1955 - 2022 உடுப்பிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka