மண்ணில் 18 JAN 1994
விண்ணில் 14 JUN 2022
திரு விஜயாலயன் மதியழகன்
Member of Ottawa Police Services, Former Member of Canadian Armed Forces
வயது 28
திரு விஜயாலயன் மதியழகன் 1994 - 2022 முள்ளியவளை, Sri Lanka Sri Lanka
30th Day remembrance in 7 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Sat, 18 Jun, 2022