மண்ணில் 04 JAN 1945
விண்ணில் 20 OCT 2016
அமரர் வேலுப்பிள்ளை மயிலேறும்பெருமாள்
(சண்டி அண்ணா)
வயது 71
அமரர் வேலுப்பிள்ளை மயிலேறும்பெருமாள் 1945 - 2016 வல்வெட்டித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka