மண்ணில் 14 JUL 1940
விண்ணில் 24 SEP 2020
அமரர் வீரசிங்கம் பரதசங்கரி
Accountant
வயது 80
அமரர் வீரசிங்கம் பரதசங்கரி 1940 - 2020 அச்சுவேலி, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute