பிறப்பு 22 FEB 2000
இறப்பு 15 JUL 2021
திரு சதுர்சன் வீரக்குமார் (சது)
வயது 21
திரு சதுர்சன் வீரக்குமார் 2000 - 2021 மட்டுவில் தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka