மலர்வு 26 AUG 1930
உதிர்வு 07 MAY 2022
திரு வல்லிபுரம் நடராஜா
முன்னாள் கிராம சேவையாளர்
வயது 91
திரு வல்லிபுரம் நடராஜா 1930 - 2022 நெடுந்தீவு கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Vallipuram Nadarajah
1930 - 2022

I was saddened to hear that the beautiful person passed away. My thoughts are with you and your family.

Write Tribute

Tributes