மலர்வு 26 AUG 1930
உதிர்வு 07 MAY 2022
திரு வல்லிபுரம் நடராஜா
முன்னாள் கிராம சேவையாளர்
வயது 91
திரு வல்லிபுரம் நடராஜா 1930 - 2022 நெடுந்தீவு கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Vallipuram Nadarajah
1930 - 2022

அன்னாரின் பிரிவால் துயர்யுற்று இருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு .எமது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

Write Tribute

Tributes