மலர்வு 26 AUG 1930
உதிர்வு 07 MAY 2022
திரு வல்லிபுரம் நடராஜா
முன்னாள் கிராம சேவையாளர்
வயது 91
திரு வல்லிபுரம் நடராஜா 1930 - 2022 நெடுந்தீவு கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Birth
26 AUG, 1930
Death
07 MAY, 2022
Mr Vallipuram Nadarajah
On behalf of me and my family (Kandiah Rajendiram-Delft) we express our deepest condolences to family members, friends and relatives at the demise of late Mr. Vallipuram Nadarajah who had been a respected government public servant in Delft and liked by everyone who were under his care. We always fondly remember his sociable nature, service mindedness and great leadership qualities. May he Rest In Peace 💐
Write Tribute

Tributes