மண்ணில் 16 AUG 1931
விண்ணில் 20 SEP 2019
அமரர் வைரவநாதன் பழனி 1931 - 2019 அனலைதீவு 5ம் வட்டாரம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Vairavanathan Palany
1931 - 2019

Every person has to die one day and it’s the bitter truth of life. But I can’t comfort myself. My eyes filled with tears when I think that you have gone for forever.

Write Tribute

Tributes