மண்ணில் 16 AUG 1931
விண்ணில் 20 SEP 2019
அமரர் வைரவநாதன் பழனி 1931 - 2019 அனலைதீவு 5ம் வட்டாரம், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

kailasapillai family 21 SEP 2019 Canada

Please accept our heart felt condolences. Our prayers for his soul to rest in peace.

Tributes