தோற்றம் 13 FEB 1950
மறைவு 12 SEP 2021
அமரர் வடிவேலு பரராசசிங்கம்
வயது 71
அமரர் வடிவேலு பரராசசிங்கம் 1950 - 2021 அம்பன் குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka