மலர்வு 31 MAR 1963
உதிர்வு 16 SEP 2022
திருமதி உஷாதேவி நந்தகோபன் 1963 - 2022 ஏழாலை கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka