தோற்றம் 27 NOV 1952
மறைவு 15 JAN 2021
அமரர் துரைச்சாமி பாலசிங்கம்​
வயது 68
அமரர் துரைச்சாமி பாலசிங்கம்​ 1952 - 2021  துன்னாலை தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Late Balasingam Thuraisamy
1952 - 2021

நம்பவே முடியல ஒரு அருமையான மனிதர் எம்மை விட்டு சென்றுவிட்டார் அவருடைய ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம் ??துன்பத்தில் வாடும் அன்னாரின் குடும்பத்தாருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்

Write Tribute