பிறப்பு 20 JAN 1941
இறப்பு 21 DEC 2021
திருமதி தில்லையம்பலம் சிவக்கொழுந்து
வயது 80
திருமதி தில்லையம்பலம் சிவக்கொழுந்து 1941 - 2021 வடமராட்சி, Sri Lanka Sri Lanka