திருமதி திலகவதி கதிரவேற்பிள்ளை வயது 85 பிறப்பு : 16 SEP 1935 - இறப்பு : 26 DEC 2020
வாழ்ந்த இடம் டென்மார்க், Denmark
திருமதி திலகவதி கதிரவேற்பிள்ளை 1935 - 2020 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute