பிறப்பு 18 APR 1970
இறப்பு 02 JUN 2021
திரு தருமலிங்கம் ஜெயராசா 1970 - 2021 ஆனையிறவு, Sri Lanka Sri Lanka