பிறப்பு 23 FEB 1961
இறப்பு 21 SEP 2021
திருமதி தர்மலிங்கம் லீலாவதி
வயது 60
திருமதி தர்மலிங்கம் லீலாவதி 1961 - 2021 வசாவிளான், Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka