பிறப்பு 06 OCT 1937
இறப்பு 22 APR 2021
திருமதி தங்கமலர் இராசையா
வயது 83
திருமதி தங்கமலர் இராசையா 1937 - 2021 ஏழாலை, Sri Lanka Sri Lanka