பிறப்பு 20 JUL 1947
இறப்பு 27 AUG 2020
அமரர் தம்பையா இன்பராஜா
ஓய்வுபெற்ற பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபன முகாமையாளர்- யாழ்ப்பாணம்
வயது 73
அமரர் தம்பையா இன்பராஜா 1947 - 2020 கரவெட்டி, Sri Lanka Sri Lanka