தோற்றம் 23 MAR 1946
மறைவு 21 JUN 2022
திரு சுந்தரம் தம்பித்துரை
வயது 76
திரு சுந்தரம் தம்பித்துரை 1946 - 2022 உடுவில் தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute