பிறப்பு 01 NOV 1988
இறப்பு 02 AUG 2017
அமரர் சுஜீத் நடராஜா
வயது 28
அமரர் சுஜீத் நடராஜா 1988 - 2017 அளவெட்டி, Sri Lanka Sri Lanka