தோற்றம் 02 APR 1939
மறைவு 04 JUN 2021
அமரர் சுப்பிரமணியம் கமலாம்பிகை (தங்காள்)
வயது 82
அமரர் சுப்பிரமணியம் கமலாம்பிகை 1939 - 2021 மண்டைதீவு 1ம் வட்டாரம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Subramaniyam Kamalambigai
1939 - 2021

மீளாத்துயில் கொண்டு எம்மை ஆறாத்துயரில் ஆழத்திச் சென்றீரோ? கலையாத நினைவுகளுடன் உதிரும் கண்ணீர் பூக்களால் ஆர்ச்சித்து உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய எங்கள் கண்ணீர்த் துளிகளைக் காணிக்கையாக்குகின்றோம். அன்னாரின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவிப்பதோடு அண்ணாரது ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்போமாக.

Write Tribute

Tributes