பிறப்பு 21 MAR 1947
இறப்பு 28 JUL 2022
திருமதி ஸ்ரீபவாதேவி செல்வராஜா
வயது 75
திருமதி ஸ்ரீபவாதேவி செல்வராஜா 1947 - 2022 அல்வாய், Sri Lanka Sri Lanka