மலர்வு 24 MAR 1927
உதிர்வு 14 SEP 2021
திருமதி சொர்ணாம்பாள் நல்லையா
முன்னாள் அதிபர் - கோண்டாவில் இராமகிருஷ்ண வித்தியாலயம், மன்னார் இந்துக் கல்லூரி, முன்னாள் ஆசிரியை - கனகரத்தினம் மகா வித்தியாலயம்
வயது 94
திருமதி சொர்ணாம்பாள் நல்லையா 1927 - 2021 எழுவைதீவு, Sri Lanka Sri Lanka