பிறப்பு 14 NOV 2005
இறப்பு 23 JUN 2018
அமரர் சிவசங்கர் சுபத்திரன்
வயது 12
அமரர் சிவசங்கர் சுபத்திரன் 2005 - 2018 London, United Kingdom United Kingdom

கண்ணீர் அஞ்சலி

கிருஷ்ணா தயா குடும்பம் 23 JUN 2022 United Kingdom

ஆண்டுகள் நான்கு கடந்தாலும் சுபத்திரனின் நினைவுகள் எங்களுடன் இருக்கும். சுபத்திரனின் ஆத்மா சாந்தியடையப் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் .

Summary

Notices