பிறப்பு 14 NOV 2005
இறப்பு 23 JUN 2018
அமரர் சிவசங்கர் சுபத்திரன்
வயது 12
அமரர் சிவசங்கர் சுபத்திரன் 2005 - 2018 London, United Kingdom United Kingdom