பிறப்பு 14 SEP 1933
இறப்பு 09 AUG 2020
அமரர் சிவபாக்கியம் இராசையா (அன்னலெட்சுமி)
வயது 86
அமரர் சிவபாக்கியம் இராசையா 1933 - 2020 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka