பிறப்பு 18 JAN 1960
இறப்பு 06 JUN 2021
திருமதி சிவகுமாரன் சாந்தினி
வயது 61
திருமதி சிவகுமாரன் சாந்தினி 1960 - 2021 புலோலி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka