மலர்வு 19 AUG 1935
உதிர்வு 18 SEP 2022
திரு சின்னத்தம்பி கணபதிபிள்ளை
வயது 87
திரு சின்னத்தம்பி கணபதிபிள்ளை 1935 - 2022 இயற்றாலை, Sri Lanka Sri Lanka