தோற்றம் 16 SEP 1943
மறைவு 20 NOV 2021
திருமதி சண்முகம் பூமணி 1943 - 2021 யாழ் கோப்பாய் வடக்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka