பிறப்பு 10 JUL 1964
இறப்பு 20 JUN 2021
அமரர் செயபாலசிங்கம் ஆறுமுகம்
வயது 56
அமரர் செயபாலசிங்கம் ஆறுமுகம் 1964 - 2021 மருதங்கேணி, Sri Lanka Sri Lanka