தோற்றம் 31 AUG 1938
மறைவு 13 SEP 2021
திருமதி சேனாதிராஜா பாக்கியவதி (அசுவத்தம்மா)
வயது 83
திருமதி சேனாதிராஜா பாக்கியவதி 1938 - 2021 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka