பிறப்பு 09 MAY 1962
இறப்பு 21 SEP 2012
அமரர் செல்வரெத்தினம் சிவநாதன் 1962 - 2012 ஒட்டுசுட்டான் சம்மளங்குளம், Sri Lanka Sri Lanka