பிறப்பு 10 AUG 1966
இறப்பு 14 SEP 2021
திருமதி செல்வராசா கலாமதி 1966 - 2021 குருக்கள் புதுக்குளம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute