பிறப்பு 22 SEP 1919
இறப்பு 28 AUG 2021
திருமதி செல்வநாயகி கனகசபை (தையல் அக்கா)
வயது 101
திருமதி செல்வநாயகி கனகசபை 1919 - 2021 கோப்பாய், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Birth
22 SEP, 1919
Death
28 AUG, 2021
Mrs Selvanayagi Kanagasabai
Our deepest condolences to all the family members. Our thoughts and prayers are with all of you. She will be remembered by all of us. Rest In Peace Seeni ammah.
Write Tribute