பிறப்பு 10 DEC 1953
இறப்பு 02 MAY 2021
திருமதி செல்லத்தம்பி அமிர்தமலர்
வயது 67
திருமதி செல்லத்தம்பி அமிர்தமலர் 1953 - 2021 இலங்கை, Sri Lanka Sri Lanka