தோற்றம் 30 JUN 1941
மறைவு 20 JUL 2021
திரு செல்லையா சின்னத்துரை
முன்னாள் சுபாசினி ஸ்டோர் உரிமையாளர் புசல்லாவை
வயது 80
திரு செல்லையா சின்னத்துரை 1941 - 2021 திருநெல்வேலி கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka