பிறப்பு 14 MAY 1940
இறப்பு 24 JUL 2021
திரு சவரிமுத்து அந்தோனிப்பிள்ளை
உரிமையாளர்- டயானி எலெக்ட்ரிக்கல்ஸ் ஸ்ரான்லி வீதி யாழ்ப்பாணம்
வயது 81
திரு சவரிமுத்து அந்தோனிப்பிள்ளை 1940 - 2021 நாரந்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute