பிறப்பு 22 OCT 1944
இறப்பு 20 JUN 2022
திரு சதாசிவம் சிவஞானசுந்தரம்
வயது 77
திரு சதாசிவம் சிவஞானசுந்தரம் 1944 - 2022 கைதடி, Sri Lanka Sri Lanka