தோற்றம் 12 MAY 1975
மறைவு 12 MAY 2021
அமரர் சர்வாஜினி கந்தசாமி (பாமா)
வயது 46
அமரர் சர்வாஜினி கந்தசாமி 1975 - 2021 மீசாலை வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute