பிறப்பு 02 MAR 1927
இறப்பு 07 JAN 2022
திருமதி சரஸ்வதி கதிர்காமலிங்கம்
வயது 94
திருமதி சரஸ்வதி கதிர்காமலிங்கம் 1927 - 2022 மலேசியா, Malaysia Malaysia
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Saraswaty Kathirgamalingam
1927 - 2022

May she rest in peace. May her soul find the abode of heaven and she sit beside God and spread her love there too. Deepest Condolences to You & Family!

Write Tribute

Tributes