தோற்றம் 16 JUL 1931
மறைவு 08 JAN 2022
திருமதி சரஸ்வதி கணபதிப்பிள்ளை
வயது 90
திருமதி சரஸ்வதி கணபதிப்பிள்ளை 1931 - 2022 இயக்கச்சி சங்கதார்வயல், Sri Lanka Sri Lanka
30th Day remembrance in 9 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Thu, 13 Jan, 2022