Born 29 JUN 1965
Died 29 APR 2021
Mrs Sarashwathi Mohanathan (Mala)
Age 55
Mrs Sarashwathi Mohanathan 1965 - 2021 Trincomalee, Sri Lanka Sri Lanka