தோற்றம் 30 NOV 1938
மறைவு 09 MAY 2022
திருமதி சந்தோஷலெட்சுமி சுந்தரலிங்கம்
வயது 83
திருமதி சந்தோஷலெட்சுமி சுந்தரலிங்கம் 1938 - 2022 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka Sri Lanka