பிறப்பு 03 JUL 1976
இறப்பு 17 OCT 2021
திருமதி சாந்தினி றொமேல்
வயது 45
திருமதி சாந்தினி றொமேல் 1976 - 2021 பாஷையூர், Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance in 268 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Tue, 19 Oct, 2021