Born 24 APR 1939
Rest 06 MAY 2021
Mr Sanmugam Jeganathan 1939 - 2021 Kalviyankadu, Sri Lanka Sri Lanka