பிறப்பு 22 JUN 1966
இறப்பு 28 JUL 2022
திருமதி சாந்தினி மகேந்திரன்
வயது 56
திருமதி சாந்தினி மகேந்திரன் 1966 - 2022 Puloly South West, Sri Lanka Sri Lanka