அன்னை மடியில் 08 OCT 1933
ஆண்டவன் அடியில் 06 AUG 2021
அமரர் சாமுவேல் ஆசீர்வாதம் (ரொம், செல்வம்)
வயது 87
அமரர் சாமுவேல் ஆசீர்வாதம் 1933 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute

Notices

மரண அறிவித்தல் Sun, 08 Aug, 2021
நன்றி நவிலல் Sun, 05 Sep, 2021