பிறப்பு 06 OCT 1941
இறப்பு 07 JAN 2022
Dr சம்பந்தநாதன் சிவலோகநாதன்
Retired Consultant Psychiatrist- Sussex Partnership Trust, Alumnus: Hartley College, Faculty of Medicine, University of Peradeniya
வயது 80
Dr சம்பந்தநாதன் சிவலோகநாதன் 1941 - 2022 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka